Sotsiaaltransport

Alates 01.06.2020 korraldab sotsiaaltransporti Pärnu linnas ja maakonnas Pärnumaa Ühistranspordikeskus

Esmakordsel pöördumisel esitab teenust vajav isik vallavalitsuse sotsiaalametnikule kirjaliku või suulise avalduse teenuse vajalikkuse põhjendusega. Sotsiaalametnik teeb tähtajalise otsuse  transpordi saamiseks ning edastab otsuse MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskusesse.

Sõidu tellib teenuse vajaja. E-R kell 8.00 – 15.00 , telefonil 4425769 või 58800893, e-post: sotsiaaltransport@pytk.ee Sõidu broneerimine tuleb teha vähemalt kolm tööpäev enne soovitud sõiduaega. Muudel juhtudel saab tellimust täita ainult vabade sõidukite olemasolul.

Sotsiaaltransporditeenuse osutamine kliendile on tasuline.

Lisainfo saamiseks ja teenusele jõudmiseks vajamineva asjaajamise korraldamiseks on võimalus nii teenuse soovijail, tema lähedastel kui teenuse soovijaga seotud erialaspetsialistidel pöörduda:

  • Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialistid:
Külli Karits
Halinga piirkond
4473 708, 53284626, kylli.karits@pparnumaa.ee
Krista Lindmäe
Tootsi piirkond
4459402, 53761671,
krista.lindmae@pparnumaa.ee
Kersti Tilk
Vändra piirkond
4430342, 53404411, kersti.tilk@pparnumaa.ee
Eret Pank
Vändra piirkond
4430332, eret.pank@pparnumaa.ee
Annika Sumre
Vändra piirkond
4430343,5296406, annika.sumre@pparnumaa.ee