Sotsiaaltransport

Eesmärk – Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on tagada valla eakatele või puudega isikutele iseseisva toimetuleku saavutamiseks sõiduki kasutamise võimalus avalike teenuste kasutamiseks (sõit pere- või eriarsti juurde, ravi- või rehabilitatsiooniasutusse jms).

Teenuse sihtgrupiks on alaliselt vallas elavad isikud, kes oma tervisliku seisundi või muu sotsiaalse olukorra tõttu ei ole võimelised:

  1. kasutama ühistransporti,
  2. kasutama isiklikku sõiduvahendit,
  3. korraldama iseseisvalt muud transporti.

Esmakordsel pöördumisel esitab teenust vajav isik vallavalitsuse sotsiaalametnikule kirjaliku või suulise avalduse (sel juhul täidab avalduse sotsiaalametnik) teenuse vajalikkuse põhjendusega. Sotsiaalametnik teeb tähtajalise otsuse  transpordi saamiseks ning edaspidiselt lepib taotleja sõidud kokku oma piirkonna transporditeenuse osutajaga.

Tegevused teenuse osutamisel:

  1. isiku viimine tervishoiuasutusse (eriarstid, perearst, haigla), haridusasutusse ja sealt tagasi toomine. Vajadusel aidatakse klient sõidukisse ja sealt maha, ka ratastooli kasutava kliendi. Kliendi kinnitamine turvavööga.
  2. puudega lapse hooldajalt või vanemalt vastuvõtmist ja üleandmist.
  3. kliendi   juhendamist   kliendi   jaoks   vajalikus   asutuses.   Vajadusel   asjaajamises juhendamine ja uue arstiaja kokkuleppimine.

Sõidu broneerimine maakonnasisestel sõitudel tuleb teha vähemalt kolm tööpäev enne soovitud sõiduaega ja väljaspool maakonda vähemalt seitse tööpäeva.

Sotsiaaltransporditeenust osutavad:

Herle Laanesoo- Halinga piirkonnas – tel 53409972

Merlin Tõnisson – Halinga piirkonnas – tel 53811759

Karmen Ilves – Tootsi piirkonnas – tel 55633760

Aune Kont – Vändra piirkonnas – tel 58863308

Geiri Sults – Vändra piirkonnas – tel 59105095

Sotsiaaltransporditeenuse osutamine kliendile on tasuline. Tasu arvestamine algab teenust taotlenud isiku sõiduki peale võtmisega ja lõpeb teenuse täitmise järel isiku väljumisega sõidukist. Klient helistab otse hooldustöötajale sõidu broneerimiseks, töötaja paneb sõidu kirja tahvelarvutis Google kalendrisse. Kirja pannakse isiku nimi, sihtkoht, kuupäev, sihtkohta jõudmise kellaeg, vajadusel lisainfo. Kohe lepitakse kokku ka väljasõidu kellaaeg ja kust toimub väljasõit.

Lisainfo saamiseks ja teenusele jõudmiseks vajamineva asjaajamise korraldamiseks on võimalus nii teenuse soovijail, tema lähedastel kui teenuse soovijaga seotud erialaspetsialistidel pöörduda:

  • Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialistid:
Külli Reisel
Halinga piirkond
4473 708, 53284626, kylli.reisel@pparnumaa.ee
Maris Heldja-Pärn
Tootsi piirkond
4459402, 53761671,
maris.heldjaparn@pparnumaa.ee
Kersti Tilk
Vändra piirkond
4430342, 53404411, kersti.tilk@pparnumaa.ee
Eret Pank
Vändra piirkond
4430332, eret.pank@pparnumaa.ee
Esme Lumi
Vändra piirkond
4430343,5296406, esme.lumi@pparnumaa.ee