Igapäevaelu toetamine

Teenuse eesmärk: Tavapärases keskkonnas elava inimese toimetuleku toetamine, ühisüritustesse ja huviringidesse kaasamine ja samalaadseid probleeme kogenud inimestele omavahelise suhtlemise võimaldamine päevakeskuses Vändra Alevi Sotsiaalmajas.

Tegevused:

  • kaasame inimesi huviringide tegevustesse;
  • õpetame isiklike ja igapäevaelu oskustega toimetulekut;
  • nõustame ja juhendame asjaajamisel ning avalike teenuste kasutamisel;
  • õpetame tundma ja jälgima haiguse sümptomeid;
  • arendame suhete ja kontaktide loomise ning säilitamise oskusi;
  • toetame inimese pereliikmeid ja lähedasi;
  • teeme koostööd tugivõrgustikuga;
  • arendame aja planeerimise ja vaba aja sisustamise oskusi;
  • korraldame ühisüritusi ja kaasame nendel osalema;
  • kaasame töösarnasesse tegevusse.

Teenus sisaldab individuaalseid tugitegevusi nagu motiveerimine, abistamine, juhendamine, nõustamine, õpetamine ja planeerimine.

Kokkuleppel teenuse saajaga määratakse talle tugiisik- tegevusjuhendaja, kes on esmaseks toeks sisseelamisel, asjaajamisel ja igapäevase elu korraldamisel.Teenust osutatakse kuus minimaalselt 4 tundi. Sotsiaalmaja on avatud igal tööpäeva kell 8.00 – 16.00


Teenusele saamiseks on vaja esitada Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldajale avaldus (avalduse blankett on kättesaadav Sotsiaalkindlustusameti kodulehel). Erihoolekandeteenuse- ja inimese toetusvajaduse hindamist ning nõustamist olemasolevatest teenustest ja muust abist viivad läbi sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldajad.  Juhtumikorraldaja teeb peale teenuse taotluse esitamist vastava otsuse 40 tööpäeva jooksul. Vabade teenuskohtade olemasolul saadab Sotsiaalkindlustusamet suunamiskirja teenuse saajale, kus on märgitud teenuse saamise ajavahemik. Teenus lõppeb isiku avalduse alusel või suunamiskirjas märgitud tähtaja lõppemisel.

Lisainfo saamiseks ja teenusele jõudmiseks vajamineva asjaajamise korraldamiseks on võimalus nii teenuse soovijail, tema lähedastel kui teenuse soovijaga seotud erialaspetsialistidel pöörduda:

Vändra Alevi Sotsiaalmaja juhataja Lembi Uulimaa, Vändra alev Vana tn 94  tel 5119408; sotsiaalmaja@pparnumaa.ee

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialistid:

Külli Karits
Halinga/Tootsi piirkond
4473 708, 53284626,
kylli.karits@pparnumaa.ee
Diana Audru
Vändra piirkond
4430343,5296406, diana.audru@pparnumaa.ee