EQUASS Assurance

Vändra Alevi Sotsiaalmaja osaleb Equass Assurance kvaliteedisüsteemi rakendamises.EQUASSi süsteemi rakendatakse Eestis hetkel Euroopa Sotsiaalfondi Toetuse Andmise Tingimused (TAT) „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 2015-2020“ 2.3.3 “Eesti hoolekandeteenuste kvaliteedi edendamine kvaliteediteemaliste koolituste, konsultatsioonide ja kvaliteedijuhtimissüsteemide tutvustamise ning rakendamise kaudu. Sotsiaalkindlustusamet täidab alates 2017.aasta maist kvaliteedijuhtimissüsteemi EQUASS Eesti kohaliku esinduse rolli ning koordineerib tegevusi.

TAT „Tööturul osalemist

toetavad hoolekandeteenused

2014-2020“

alapunkt 2.3.3 „Eesti hoolekandeteenuste kvaliteedi edendamine kvaliteediteemaliste koolituste, konsultatsioonide ja kvaliteedijuhtimissüsteemide tutvustamise ning rakendamise kaudu“