Teenused

Riiklikud erihoolekandeteenused psüühilise erivajadustega isikutele:

  1. Igapäevaelu toetamise teenus
  2. Toetatud elamise teenus
  3. Töötamise toetamise teenus
  4. Igapäevaelu toetamise päeva- ja nädalahoiuteenus

Kohaliku omavalitsuse teenused eakatele ja puudega isikutele:

  1. Koduteenused