Sotsiaalmaja

Vändra Alevi Sotsiaalmaja on Põhja-Pärnumaa valla allasutus, asub Vändra alevis Vana tn 94 ja Uus tn 17. Meie teenused on mõeldud puuetega inimestele ja eakatele.  Meie asutuse eesmärgiks on toetada inimeste igapäevast toimetulekut ja tõsta elukvaliteeti, ning loome võrdseid võimalusi puudega inimestele kogukonnas.

Osutame teenuseid 2003 aastast psüühilise erivajadusega inimestele: igapäevaelu toetamise, toetatud elamise, töötamise toetamise teenust. 2018 aastast osutame päeva- ja nädalahoiuteenust liitpuudega klientidele ning koduteenuseid eakatele ja puudega inimestele.

Meie asutuses töötab 9 tegevusjuhendajat ja 5 hooldustöötajat.

Meie majas elab kuni 10 psüühilise erivajadusega inimest. On olemas ruumid töö tegevusteks ja huviringideks 50 le inimesele. Huvitegevusest on populaarsed näite-, laulu- ja käsitööring. Käime palju ekskursioonidel. Tähistame sünnipäevasid ja erinevaid tähtpäevasid.

Erinevaid töid saame pakkuda 20 puudega inimesele.

Koduteenuseid ja osutame üle kogu valla 5 hooldustöötaja poolt. Koduteenuseid saab keskmiselt 60 inimest.

Meil on palju kohalikke partnereid kes pakkuvad meie klientidele tööd. Läbi personali ja sotsiaalmaja tegevuste on kliendid kaasatud  kogukonnaellu. Toetame iseseisvust ja arvestame iga kliendi soove ja vajadusi teenuste osutamisel.