Põhja-Pärnumaa Sotsiaalkeskus

Põhja-Pärnumaa Sotsiaalkeskus on Põhja-Pärnumaa valla allasutus, asub Vändra alevis Vana tn 94, Uus tn 17, Vihtras Jõesuu tee 9, Pärnjõel Sügise tee 4. Meie teenused on mõeldud puuetega inimestele ja eakatele.  Meie asutuse eesmärgiks on toetada inimeste igapäevast toimetulekut ja tõsta elukvaliteeti, ning luua võrdseid võimalusi puudega inimestele kogukonnas.

Osutame teenuseid 2003 aastast psüühilise erivajadusega inimestele: igapäevaelu toetamise, toetatud elamise, töötamise toetamise teenust. 2018 aastast osutame päeva- ja nädalahoiuteenust liitpuudega klientidele ning koduteenuseid eakatele ja puudega inimestele. 2024.a märtsis ühinesid Vihtra Päevakeskus ning Vändra Alevi Sotsiaalmaja ning ühiseks nimeks sai Põhja-Pärnumaa Sotsiaalkeskus. Seoses ühinemisega osutab Sotsiaalkeskus ka Sotsiaalmajutusteenust.

On olemas ruumid töö tegevusteks ja huviringideks 50 le inimesele. Huvitegevusest on populaarsed näite-, laulu- ja käsitööring. Käime palju ekskursioonidel. Tähistame sünnipäevasid ja erinevaid tähtpäevasid.

Koduteenuseid osutame üle kogu valla 5 hooldustöötaja poolt. Koduteenuseid saab keskmiselt 40 inimest.

Meil on palju kohalikke partnereid kes pakkuvad meie klientidele tööd. Läbi personali ja sotsiaalkeskuse tegevuste on kliendid kaasatud  kogukonnaellu. Toetame iseseisvust ja arvestame iga kliendi soove ja vajadusi teenuste osutamisel.