Missioon ja visioon

Vändra Alevi Sotsiaalmajal on välja töötatud vastavalt oma ülesannetele ja eesmärkidele oma missioon, visioon ja väärtused.

MISSIOON:

Vändra Alevi Sotsiaalmaja tegutseb selleks, et abivajavatele isikutele osutada sotsiaalteenuseid eesmärgiga ennetada või leevendada toimetulekuraskusi.

VISIOON:

Oleme piirkonnas usaldusväärne ja kvaliteetne teenusepakkuja. Loome parimad tingimused teenuste pakkumiseks.

VÄÄRTUSED:

Usaldus – oleme ausad ja toetame kliente igapäevaeluga toimetulekul, meie töö ja hoiakud on klientidele arusaadavad

Kiirgame soojust ja positiivsust– töötame rõõmuga, oleme läbipaistvad oma tegevustes.

Hoolivus – kuulame ja kuuleme, märkame ja näeme, et saaks mõista ja toetada. Oleme oma töös empaatilised.

Turvalisus – oleme kompetentsed oma valdkonnas. Pidev enesearendus. Julgeme võtta vastutust ja välja öelda oma arvamuse. 

Inimlikkus – iga inimene on väärtuslik ning keegi pole teisest parem ega halvem. Inimene  teab, mis on talle tähtis, vajalik, väärtuslik. Toetame inimese enesemääratlust.