Dokumendid

Vändra Alevi Sotsiaalmaja põhimäärus

Vändra Alevi Sotsiaalmaja arengukava

Vändra Alevi Sotsiaalmaja kvaliteedipoliitika ja töö põhimõtted

Vändra Alevi Sotsiaalmaja töökorralduse reeglid

Vändra Alevi Sotsiaalmaja klientide õigused ja kohustused

Vändra Alevi Sotsiaalmaja kodukord

Vändra Alevi Sotsiaalmaja kodukord elanikule

Vändra Alevi Sotsiaalmaja eetika ja heaolupoliitika

Vändra Alevi Sotsiaalmaja kaebuste lahendamise kord